geodezja i kartografia:

Example content image using the
          class .alignleft

- mapy do celów projektowych,

- mapy do celów projektowych w 3D,

- numeryczny model terenu DTM,

- mapy do celów planistycznych,

- mapy do celów prawnych,

- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,

- wznowienia granic nieruchomości

- geodezyjna obsługa inwestycji,

- prawna obsługa nieruchomości,

- modernizacje ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,


planowanie przestrzenne:

- miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego,

- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- projekty decyzji o warunkach zabudowy,

- projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami o wydanie decyzji o WZ lub ULICP,


gleboznawcza klasyfikacja gruntów:

- gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków dla klienta indywidualnego,

- gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków po melioracji dla Starostw Powiatowych,

- gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych (m.in. w ramach PROW),

- gleboznawcza klasyfikacja zmienionych użytków po rekultywacji dla kopalń kruszyw,


energetyka wiatrowa:

Example content image using the class
          .alignleft

Od 2006 roku specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm z branży energetyki wiatrowej.

Na zlecenie naszych Klientów wykonujemy usługi z dziedzin:

- geodezja i kartografia,

- planowanie przestrzenne,

- koncepcje dróg dojazdowych do turbin i placów montażowych,

Z naszych usług korzystają najlepsze firmy z branży energii odnawialnej:

- Polenergia S.A. (b. Polish Energy Partners PEP S.A.)

- EDP Renewables Polska

- Gamesa Energia Polska

- Eurocape New Energy / LongWing

- GreenBear Corporation

- PAI Polish Alternative Investments RES

- PGE Energia Odnawialna

- Renovatio Power

- EAB Group / Sabowind

- Silownie Wiatrowe S.A.

- Iberdrola

- Enerpark

- Windhunter

- Elektra LTD